A K Ü 180 YATAKLI ONKOLOJİ VE HEMETALOJİ HASTANESİ İLE RADYASYON NÜKLEER TIP ÜNİTESİ  İNŞAATI

onkoloji

İhale Tarihi                                         : 27 Ocak 2015

Sözleşme Tarihi                                  : 07 Nisan 2015                                 

Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi              : Radyasyon Nükleer Tıp Binası – 25 Aralık 2015

Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Binası – 29 Haziran 2017

İhale Bedeli                                        : 43.777.000 TL

Hizmete Başlama Tarihi                      : A – Radyasyon Nükleer Tıp Binası – Ocak 2016 tarihinde

                                                           B – Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Binası – Haziran 2017

İşin Bitiminde Ödenecek Tahmini Bedel: 66.000.000,00 TL

Toplam Kapalı Alan                             : 30.000 m²

 

 

Toplam kapalı alanı 30.000 m2 olan 300 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi iki ayrı binadan oluşmaktadır. Radyasyon Nükleer Tıp Binası zemin + 1 kat, ana hastane binası zemin + 5 kat ve tesisat katından müteşekkildir.

 

RADYOTERAPİ BİNASI:

Zemin katında;

2 adet Linak tedavi odası, 1 adet Brachytherapy tedavi odası, 1adet CTsimulatör odası, 3 adet poliklinik odası, 1 adet muayene ve 5 adet idari oda ve bekleme odası bulunmaktadır.

1. katta ise;

2 adet Lyod tedavi odası, 2 adet sıcak oda, 3 adet enjeksiyon odası, 1adet PCT odası, 1 adet SPECT CT odası, 1 adet GAMA kamera odası, 3adet öğretim elemanı odası ile 5 adet bekleme odası ve toplantı odaları bulunmaktadır.

Hastanemizin önemli bir bölümü olan Radyasyon – Nükleer Tıp Binası 2015 yılı Aralık ayı içinde tamamla nacak olup, hastane ana binası tamamlanması beklenmeden hizmet vermeye başlayacaktır.

ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ BİNASI:

FTR Hastanemizin acil servis ünitesinden bir tüp geçit ile bağlantısı sağlanacak olan Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi binası bünyesinde başlıca; çocuk onko – hematolojikemoterapi ünitesi, yetişkin kemoterapi ünitesi, pediyatrik ve erişkin kemik iliği nakilünitesi, endoskopi ünitesi, outpatient kliniği, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji,bronkoskopi ünitesi, radyoloji ünitesi, afarez ünitesi, tıbbi onkoloji ünitesi, psiko onkoloji ünitesi gibi birimler bulunmakla birlikte toplam 10 adet ameliyathane, 79 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi başta Afyonkarahisar olmak üzere, Kütahya, Uşak, Burdur, Eskişehir illeri ile tüm bölgeye onkoloji – hematoloji alanında sağlık hizmeti verilecektir.

AKÜ MERKEZİ YEMEKHANE, TEKNOLOJİ VE MÜH. FAK. LAB. VE TIP FAK. AMFİ DERSLİKLERİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ

 

İhale Tarihi                                     : 24.04.2013

Sözleşme Tarihi                              : 05.09.2013

Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi          : 22.06.2015

İhale Bedeli                                    : 21.744.000,00.-TL

Fesh Tarihi                                     : 07.07.2015

İkmal İhale Tarihi                            : 21.07.2015

İkmal Sözleşme Tarihi                     : 31.07.2015

İkmal Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi : 01.09.2015

İkmal İhale Bedeli                            : 8.734.000,00 TL

 

Yaklaşık maliyeti 28.700.126,59.-TL. olan merkezi derslik projesi kapsamında yapılacak işlerin ihalesi 24.04.2013 tarihinde yapılmış olup, 21.744.000,00 TL ihale bedeli üzerinden sözleşme imzalanmış ancak Yüklenici Firmanın taahhüdü yerine getirmemesinden dolayı 07.07.2015 tarihinde sözleşme fesh edilmiştir.

İşin acili yetinden dolayı bahsi geçen işin ikmal inşaatı 21.07.2015 tarihinde gerçekleştirilerek 31.07.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

3000 KİŞİLİK MERKEZİ YEMEKHANE:

yemekhane

yemekhane2

3000 kişilik merkezi yemekhane binası devam etmekte olup, 2016 yılı Haziran ayı itibariyle inşaat ve donanımının tamamlanmasının ardından tefrişat malzemeleri alınarak açılışa hazır hale gelecektir. Toplam 10.690 m2 kapalı alana sahiptir ve zemin, 3 kat ve çatı katı olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında;

ZEMİN KAT :  4.572  m2     Teshin merkezi, Mutfak, 1104 kişi kapasiteli Öğrenci yemek salonu, Servis alanları, Bay – bayan ve engelli wc lavabo

BİRİNCİ KAT:  2.775 m2     Mutfak personel odaları, 1152 kişi kapasiteli Öğrenci yemek salonu, Servis alanları, Bay – bayan ve engelli wc lavabo

İKİNCİ KAT:  2.080 m2       744 kişi kapasiteli Personel yemek salonu, Servis alanları, Bay – bayan ve engelli wc lavabo, Açık teras yemek bölümü

ÜÇÜNCÜ KAT:  2.080 m2   65 kişi kapasiteli VİP yemek salonu, Servis alanları, Bay – bayan ve engelli wc lavabo, Açık teras yemek bölümü

ÇATI KAT     :  2.080 m2 Asansör makine dairesi

 

TIP FAKÜLTESİ AMFİ ve DERSLİK EK BİNASI

anfi

Tıp Fakültesi Amfi ve Derslik Ek Bina projesi Üniversitemiz Ali Çetinkaya Kampusü içinde planlanmış olup; toplam 6.445 m2. kapalı alana sahiptir ve zemin, 1 kat ve tesisat katı olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında;

ZEMİN KAT:  2.935 m2      Tüp Geçit, Güvenlik danışma, Fuaye, Bekleme salonu, Öğretim Üyesi Odası 7 Adet, Öğrenci işleri, Arşiv, Baskı odası, Öğrenci dolapları odası (526 adet), Anatomi laboratuarı, 3 adet Laboratuar, Etüd Salonu

BİRİNCİ KAT:  2.988 m2   Fuaye, 56 Kişi kapasiteli kafeterya, 2 Adet 351 Kişi kapasiteli Çok Amaçlı Salon, 2 Adet 256 Kişi kapasiteli Amfi Derslik, 1 Adet 252 Kişi kapasiteli Amfi Derslik

TESİSAT KAT:  522 m2 Asansör makine dairesi, Tesisat odası

Tıp Fakültesi amfi derslikleri binası tamamlanmış olup binanın inşaatı için 8.150.000,00 TL harcama yapılmıştır.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

mühendislik

 

Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi laboratuvar binasının ihalesi 24 Nisan 2013 tarihinde ger- çekleştirilmiş, 06 Eylül 2013 tarihinde ise yer teslimi yapılmıştır.Yüklenici firmanın sözleşme gereği imalatları yerine getirememesi üzerine 07Temmuz 2015 tarihinde sözleşme fesih edilerek 21 Temmuz 2015 tarihinde ikmal olarak yeniden ihaleye çıkılmış ve yüklenici firmaya 03 Ağustos 2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası 13.300 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası tamamlanmış olup binanın inşaatı için 14.400.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bina dahilinde;

BODRUM KAT:  966 m2 Kazan dairesi, Sığınak

ZEMİN KAT:  3.686  m217 adet Laboratuar, Öğretim Gör. Odaları,  Çalışma odaları

BİRİNCİ KAT:  3.686 m2 16 adet Laboratuar, Öğretim Gör. Odaları,  Çalışma odaları

İKİNCİ KAT:  3.686  m2 18 adet Laboratuar, Öğretim Gör. Odaları,  Çalışma odaları

İNŞ. MÜH. LAB. : 555,40 m2 5 Adet Laboratuar + asma katta 8 adet Laboratuar

Otomotiv Müh. Lab.: 555,40 m2 Laboratuar +  asma katta 8 adet Laboratuar

Kısımları yer almaktadır.

KAFETERYA BİNASI: 80 kişilik kafeterya bulunmaktadır.

 

AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM VE UYGULAMA BİNALARI İNŞAATI

myo

İhale Tarihi                                                : 15 Temmuz 2015

Sözleşme Tarihi                                        : 28 Eylül 2015

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi              : 07 Ağustos 2017

İhale Bedeli                                               : 17.963.000,00 TL

Hizmete Başlama Tarihi                             : 07 Ağustos 2017

İş Bitiminde Ödenecek Tahmini Bedel         : 26.500.000,00 TL(İş artışı + Fiyat Farkı ve KDV Dahil)

Toplam Kapalı Alan                                   : 21.000 m²

 

Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama Binalarının toplam kapalı alanı 21.000 m2’den oluşmaktadır. Binalar içerisinde derslik ve laboratuvar binası, yemekhane ve kafeterya binası ve 3 adet atölyenin yer aldığı bina bulunmaktadır.

ANA DERSLİK BLOĞU       :

 4 katlı olup binanın tamamında 91’er kişilik 3 adet amfi derslik, 117 kişilik 1 adet konferans salonu, 18 adet uygulama ve araştırma laboratuvarı, 35 adet derslik, 2 adet teknik resim salonu, 1 adet çocuk gelişim uygulama sınıfı, kütüphane ve etüt salonu, 91 adet öğretim elemanı odası ve idari ofisler bulunmaktadır.

 

YEMEKHANE VE KAFETERYA BİNASI: Zemin + 1 katlı olup

 

Zemin katta; 752 kişilik kafeterya bulunmaktadır.

 

1. katta;800 kişilik yemekhane bulunmaktadır.

ATÖLYELER BİNALARI:

1 adet Mermer-Makine ve Alçı Atölye Binası,

1 adet Restorasyon – Mobilya Dekorasyon Atölye Binası,

1 adet İnşaat Atölyesi ve yanında kazan dairesi ve

1 adet Turizm ve Otelcilik Atölye binası bulunmaktadır.

Afyon Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Uygulama Binaları İnşaatı Aralık ayı sonu itibariyle temel atmaya hazır hale gelecektir. Sözleşmesine göre 2017 yılının Ağustos ayında inşaat tamamlanacaktır.
 

17 Şubat 2016, Çarşamba 720 kez görüntülendi