Yetki Görev ve Sorumluluklar

03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 1992 yılının sonunda kurulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı;

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Bu çerçeve de görevlerimiz;

  • – Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
  • – İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • – İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • – Kampüslerimizin ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • – Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak yada yaptırmak ,
  • – Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
  • – Üniversitemiz arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak,
  • – Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,
  • – Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.
  • – Tüm bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampus anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.