Genel Bilgiler

 YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BŞK. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar

03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 1992 yılının sonunda kurulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı;

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Bu çerçeve de görevlerimiz;

  • Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,

  •  İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

  • İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,

  • Kampüslerimizin ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak yada yaptırmak ,

  • Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,

  • Üniversitemiz arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak,

  • Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,

  • Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

  • Tüm bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampus anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

12 Kasım 2015, Perşembe 228 kez görüntülendi