2010 yılından bu yana Dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) dünya çevreci üniversiteler platformu Türkiye Ulusal Çalıştayı, 4-5 Ekim tarihleri arasında GreenMetric Ulusal Koordinatörü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda, toplamda 27 farklı üniversiteden akademik ve idari olmak üzere çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Üniversitemizi temsilen Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve Çevre Yönetim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. E. Hesna KANDIR, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ömer GÜRCAN, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İhsan CERAN, Öğreci İşleri Daire Başkanlığından İbrahim SOĞUKPINAR, Makine Mühendisi Mustafa İsmet ERSÖZ, Peyzaj Mimarı Sibel TOPRAKKALE, Elektrik Mühendisi Asım Eğretli ve  İnşaat Teknikeri Selami KOCAAĞA çalıştaya katılım sağlamışlardır.

Endonezya Üniversitesinin (UI) 2010 yılında, bir dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçirmiştir ve kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bu sıralama daha sonra “UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması” adını almıştır. Sıralama, dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla oluşturmuştur. Sıralamanın amaçları; Eğitimde sürdürülebilirlik ve kampüslerin yeşillendirilmesinde akademik alana katkıda bulunmak; sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili üniversitelerce yönlendirilen sosyal değişimler sağlamak, dünya genelinde yükseköğretim kurumlarına kampüslerde sürdürülebilirlik konusunda bir özdeğerlendirme aracı sağlamak, hükümetleri, uluslararası ve yerel çevre ajanslarını ve toplumu kampüslerdeki sürdürülebilirlik programları konusunda bilgilendirmek olarak özetlenebilir.

Yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi GreenMetric sıralamasının temel kategorilerinin yanı sıra sıfır atık projesi uygulamaları, çevreci etkinlikler ve çevre konulu sosyal sorumluluk projelerinin de konuşulduğu Çevreci Üniversiteler Çalıştayı’nda ayrıca GreenMetric sıralamasına katılmayan üniversitelerin temsilcileri tarafından GreenMetric ağına katılma konusunda istekli olduklarının bir göstergesi olarak ‘UI GreenMetric Ağı Üyelik Belgesi’ imzalanmıştır.

GreenMetric dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçiren ve çalıştaya video konferans yoluyla bağlanan Endonezya Üniversitesi (UI)’nden GreenMetric Başkanı Prof. Riri Fitri Sari, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Junaidi, 2 uzman üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Gunawan Tjahjono, Dr. Muhammed Fuad  tarafından da  GreenMetric sıralamasının tanıtımı, UI GreenMetric göstergeleri ve veri gönderme süreçleri üzerine sunumlar yaparak, katılımcıların soruları cevaplamışlardır.

Daha önce sıralamaya katılan üniversitelerce deneyim paylaşımının yapıldığı çalıştay kapsamında çevreci kampüsler ve sürdürülebilir politikalara ilişkin merak edilen sorular, hem koordinatör üniversite hem de doğrudan GreenMetric yönetimince cevaplandırılmış; doğrudan ilişkili olunan sıfır atık projesi ve atık yönetimi konularında üniversitelerin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat oluşmuştur.

Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır. Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılmaktadır.

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında en iyi sıralamalardaki üniversitelerinden biri olmaya aday olan Üniversitemiz; “UI GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması” nda yerini almak ve 2019 yılındaki sıralamaya girmek üzere çalışmalara başlamış ve ekim ayı sonu itibariyle hazırlanmış olan bu çalışmalar ve kanıtlayıcı belgelerin sisteme girişleri sağlanıp gerekli başvuruları yapacaktır.

21 Ekim 2019, Pazartesi 86 kez görüntülendi